Εννέα (9) γεύσεις αυθεντικής συνταγής soft drinks από τηνν Σικελία.

  • Gassosa
  • Limonata
  • Chinotto
  • Cedrata
  • Tonica
  • Spuma
  • Arancia rossa
  • Mandarino
  • Ginger beer